Kategoriarkiv: Kommunikasjon via tolk

Film om tolking i offentlig sektor

Idé og manus: Tatjana Radanović Felberg Produksjon: Susanna Calvert og Eirik Ingebricson «Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge» er en film som tar for seg ulike aspekter ved tolking i offentlig sektor. Filmen er delt … Les videre

Publisert i Forskning, Kommunikasjon via tolk, Statsautorisasjon, Tolkeetikk | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

GODE SAMTALER MED BARN VIA TOLK

Rapporten fra konferansen Gode samtaler med barn via tolk er skrevet av Kirsti Jaregg. Konferansen «Gode samtaler med barn via tolk» fant sted 22.-23. september i lokalene til RBUP Øst og Sør i Nydalen. Arrangørene bak konferansen var RBUP Øst … Les videre

Publisert i Kommunikasjon via tolk, Tolking for barn | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Film: Tolking for barn

Filmen Tolking for barn har fått ny lenke.

Publisert i Kommunikasjon via tolk, Tolking for barn | Legg igjen en kommentar

Ny stortingsmelding omfatter også tolkebruk

Det er gledelig og viktig å se at stortingsmeldingen har fått dette med: «En sentral faktor for å oppnå likeverdige levekår er å sikre at personer med innvandrerbakgrunn får helse- og omsorgstjenester på lik linje med resten av befolkningen, og … Les videre

Publisert i Kommunikasjon via tolk | Merket med , , , | 2 kommentarer

Mangelfull tolking leder til feil diagnoser

Svergies Radio har gjort en undersøkelse av tolkesituasjonen i Sverige. Det viste seg at ikke engang hvert femte tolkeoppdrag ble utført av en autorisert tolk. Mon tro hvordan dette ser ut i Norge?

Publisert i Forskning, Kommunikasjon via tolk | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Den ikke-verbale kontakten i tolkede samtaler

Tolkede samtaler i offentlig sektor dreier seg ikke bare om kommunikasjon gjennom en tolk, slik det ofte antas og forutsettes i litteraturen om tolking. For at denne spesielle kommunikasjonsformen skal fungere optimalt, må primærdeltakerne også etablere ikke-verbal kontakt. Dette gjør de … Les videre

Publisert i Forskning, Kommunikasjon via tolk | Merket med | Legg igjen en kommentar

Legenes bruk av tolk

Torunn Arntsen Sajjads doktorgradsarbeid har tittelen «Hvis det fødes et sykt barn, hva tror du det skyldes?” En medisinskantropologisk studie av genetisk veiledning blant pakistansknorske familier». Studien viser blant annet at legene ønsker mer kunnskap om bruk av tolk og … Les videre

Publisert i Kommunikasjon via tolk | Legg igjen en kommentar

Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet har gitt ut en veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene. Den kan lastes ned fra denne siden: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veiledere/veileder_ om_kommunikasjon_via_tolk_for_ledere_og_personell_i_helse__og_omsorgstjenestene_820294

Publisert i Kommunikasjon via tolk | Legg igjen en kommentar

Hvordan håndterer helsepersonell språklige barrierer?

Overskriften er tittelen på en interessant artikkel i Psykologforeningens tidsskrift. Artikkelen bygger på NAKMIs rapport»Vi tar det vi har». Om bruk av tolk i helsevesenet i Oslo. En spørreskjemaundersøkelse. Dette er interessant lesning. Du finner artikkelen ved å følge denne … Les videre

Publisert i Kommunikasjon via tolk | Legg igjen en kommentar

Veileder om kommunikasjon via tolk

Det er utarbeidet en veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene. Den kan lastes ned fra Helsedirektoratet sine nettsider. Du finner lenken under links til høyre på denne siden.

Publisert i Kommunikasjon via tolk | Legg igjen en kommentar