Kategoriarkiv: Forskning

Den ikke-verbale kontakten i tolkede samtaler

Tolkede samtaler i offentlig sektor dreier seg ikke bare om kommunikasjon gjennom en tolk, slik det ofte antas og forutsettes i litteraturen om tolking. For at denne spesielle kommunikasjonsformen skal fungere optimalt, må primærdeltakerne også etablere ikke-verbal kontakt. Dette gjør de … Les videre

Publisert i Forskning, Kommunikasjon via tolk | Merket med | Legg igjen en kommentar

Forskning: Tolking for barn

Bildet over er et stillbilde fra et videoopptak av en tolket forsøkssamtale der en 6-åring deltar. Forsøkssamtalene utgjør en del av datamaterialet i prosjektet «Tolking for små barn«. Det er interessant å observere at barna i disse forsøkssamtalene ikke synes å … Les videre

Publisert i Forskning, Tolking for barn | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Utvide tolkerollen?

I forrige innlegg la jeg ut en lenke til en kronikk skrevet av Ingeborg Skaten der en rapport fra NAV diskuteres. I rapporten foreslås det en utvidelse av tolkerollen. Denne utvidelsen er jeg ikke tilhenger av for talespråkstolkenes del. Mitt syn … Les videre

Publisert i Forskning, Tolkeetikk | Merket med , , | 4 kommentarer

Tolkens makt

Tolken har på mange vis makt i tolkesituasjonen. Dersom vi tar et kommunikativt perspektiv, er for eksempel følgende aspekter ved maktutøvelsen aktuelle: Det er tolken som bestemmer hvordan det som blir sagt skal gjengis på det andre språket. Sagt på … Les videre

Publisert i Forskning, Tolking, Tolking for barn | Legg igjen en kommentar

Profesjonalitet og språklige nyanser i tolkede vitneeksaminasjoner

Profesjonalitet og språklige nyanser i tolkede vitneeksaminasjoner er et forskningsprosjekt som pågår  ved tolkeutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus. På dette prosjektet jobber Tatjana Felberg Radanovic og Hanne Skaaden. Klikk på den blå lenken, så blir du satt over til … Les videre

Publisert i Forskning, Tolking | Legg igjen en kommentar

Tolking for barn på konferanse i London

I august skal jeg på en konferanse om multimodalitet i London der jeg skal ha et innlegg om mitt forskningsprosjekt: tolking for barn. Jeg legger ut sammendraget: In public-sector services, such as the police, healthcare or social welfare, an interpreter may be required … Les videre

Publisert i Aktuelle konferanser, Forskning, Tolking for barn | Legg igjen en kommentar

Turtaking

I siste nummer av Sosiologisk tidsskrift, nr. 1 2012, har Eli Raanes og Sigrid Slettebakk en veldig interessant artikkel om turtaking i tolkede samtaler med døvblinde. Artikkelen har tittelen: Koordinering av turtaking i en tolkemediert gruppesamtale mellom døvblinde samtalepartnere. Artikkelen … Les videre

Publisert i Forskning, Tolking | Legg igjen en kommentar

Ulike tolkeroller

Tolkens rolle og funksjon danner noe av bakgrunnen for kommunikasjonsproblemene i tolkemedierte samtaler finner i offentlig sektor. Galal og Galal sier at når man ser på hvordan tolking forstås internasjonalt, så kan en skille mellom ulike tolkeroller med gradvis større … Les videre

Publisert i Forskning, Tolking | Legg igjen en kommentar

Tolkingens betydning for retssikkerheten

Forskere ved et svensk universitet har gjort en grundig analyse av tolkenes rolle i samfunnet, samt tolkingens betydning for rettssikkerheten. Dette er relevant kunnskap for Norge, som på mange måter ligner Sverige innenfor tolkefeltet. Du kan lese mer om prosjektet … Les videre

Publisert i Forskning, Tolking | Legg igjen en kommentar