Ny stortingsmelding omfatter også tolkebruk

Det er gledelig og viktig å se at stortingsmeldingen har fått dette med:

«En sentral faktor for å oppnå likeverdige levekår er å sikre at personer med innvandrerbakgrunn får helse- og omsorgstjenester på lik linje med resten av befolkningen, og at det oppnås likt behandlingsresultat. Det kan forutsette bruk av tolk, forståelse blant helsearbeidere for at pasienter de møter kan ha en annen sykdomsforståelse og forståelse av hva som er god behandling, og å sikre
grunnleggende systemforståelse eller gjensidig tillit. Det er kjent at flere
tjenesteytere i offentlige sektor ikke bruker kvalifisert tolk. Blant annet
viser en undersøkelse at åtte av ti fastleger svarer at det er vanlig å benytte familiemedlemmer, inkludert barn, eller en person fra pasientens eget miljø i stedet for tolk (IMDi 2007). Språkbarrierer mellom innvandrere og helsepersonell kan utgjøre en risiko for feil eller uheldige hendelser i behandlingen. De kan også gjøre tilgangen på tjenester dårligere for grupper som av ulike grunner har problemer med å formidle sine behov. Ansvaret for at all formidlet informasjon blir forstått, ligger hos tjenesteyterne og hos dem som organiserer tjenestene. Samarbeid med tolk kan ofte være en forutsetning
for å sikre pasientenes rett til informasjon, samtykke til helsehjelp osv. og på den måten være ett av flere verktøy for å sikre likeverdige helse- og omsorgstjenester. Tolking er fagpersonens eller tjenesteutøverens ansvar. Det innbærer at tolking er å anse som en del av tjenesten. Praksis for bruk av tolk og andre kommunikasjonshjelpemidler varierer, og det er grunn til å anta at det er et stort underforbruk av tolk i helsetjenesten. Enkelte kommuner og helseforetak er kommet langt i å bruke tolk systematisk og rutinemessig, jf. boks 5.1, mens andre ikke er det. Helsedirektoratet utarbeidet i 2011 en veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenesten.»

Meldingen beskriver også tolketjenesten ved Lovisenberg sykehus.

Videre står det:

«Tolking er fagpersonens eller tjenesteutøverens ansvar. Det innbærer at tolking er å anse som en del av tjenesten.» Dette sitatet er det som gjør meg aller mest fornøyd. Det viser at tolking tas på alvor i offentlig sektor.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-6-20122013.html?id=705945

Om annebirgitta

Jeg er språkforsker og har skrevet boka "Hatprat" https://www.youtube.com/watch?v=XV_pJqtdqA8
Dette innlegget ble publisert i Kommunikasjon via tolk og merket med , , , . Bokmerk permalenken.

2 svar til Ny stortingsmelding omfatter også tolkebruk

 1. Ja hurra, og litt lenger ned på samme side står dette:

  Boks 5.3 Likeverdige tjenester i Helse Sør-Øst
  God kommunikasjon og gjensidig forståelse er grunnleggende i møtet mellom pasient og helsepersonell. Når pasienten ikke snakker norsk, vil kvaliteten på tolkingen ha avgjørende betydning for kvaliteten på helsetjenesten.
  Ulike rapporter viser at manglende tolkebruk og bruk av ukvalifiserte tolker er utbredt i helsesektoren. En undersøkelse for Nasjonalt folkehelseinstitutt viser at kvinner fra land i Asia, Afrika mv. som føder i Norge, har dobbelt så mange dødfødsler som andre, og at dette kan knyttes til kommunikasjonsproblemer fordi man lar være å bestille tolk. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin undersøkelse om fastleger og tolketjenester (2007) viser at 60 prosent av fastlegene tror feilbehandling kan forekomme som følge av manglende norskkunnskaper hos en pasient.
  Gjennom samhandlingsprosjektet «Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkning i hovedstadsområdet» vil Helse Sør-Øst RHF og Oslo Kommune styrke sykehusenes og bydelenes evne til å tilby pasienter og pårørende med innvandrerbakgrunn et likeverdig helsetilbud. Et delmål i prosjektet er å øke pasientens forståelse og medbestemmelse i behandlingsforløpet. Tilgang til gode tolketjenester er avgjørende for å nå dette målet. Prosjektet har derfor utarbeidet statusrapporten Ikke lenger «en tjeneste av ukjent kvalitet» om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet.
  Rapporten bekrefter tidligere undersøkelser om at bruk av tolker uten formelle kvalifikasjoner er svært utbredt i helsetjenesten. Statusrapporten gir også en oversikt over omfanget av tolking i ulike språk og hvilke tolkespråk som er de mest brukte. Samlet gir rapporten et godt kunnskapsgrunnlag for å utarbeide gode strukturer som kan møte tolkebehovet i framtiden. I lys av rapporten er prosjektet i gang med å utrede ulike modeller med sikte på å forbedre kvaliteten på tolketjenester i helsetjenesten. Delprosjektet er et godt eksempel på hvordan man gjennom bedre kunnskap om behov og forutsetninger kan tilrettelegge for en endret brukergruppe.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s